ES projektai
 

 

UAB "Finhouse" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą.

UAB " Finhouse" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,, E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Finhouse“ veikloje“  Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0648.

Projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Finhouse“, siekiant padidinti pajamų augimą.

 

Projekto uždavinys - Įdiegti e. komercijos modelį UAB „Finhouse“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

 

UAB „Finhouse“, siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų (bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams), neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai bendrovių 2020-2021 m. per COVID-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, pritraukti kuo daugiau klientų per elektroninę erdvę, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, bendrovės teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę, t. y. paslaugų skaitmenizavimo galimybes.

Inicijuojamo projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Finhouse“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt.

Projekto biudžetas:


Veiklų įgyvendinimo pradžia:


Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga:

39.789,00 Eur, iš jų ES dalis: 29.841,75 Eur.


2022 m. vasario 08 d.


2023 m. vasario 08 d.